Sunday, 13 January 2013

Merawat masalah gangguan jin menggunakan Ruqyah Syar'iyyah


Ruqyah secara bahasa adalah jampi-jampi atau mantera. Ruqyah secara syar'i ( ruqyah syar'iyyah) adalah jampi-jampi atau mantera yang dibacakan oleh seseorang untuk mengubati penyakit atau menghilangkan gangguan jin atau sihir atau untuk perlindungan dan lain sebagainya, dengan hanya menggunakan ayat-ayat al-Quran dan doa-doa yang bersumber dari hadits-hadits Rasulullah S.A.W yang dapat difahami maknanya selama tidak mengandungi unsur kesyirikan.

Nabi Muhammad S.A.W meruqyah dirinya sendiri tatkala mau tidur dengan membaca surah al-Ikhlas, al-Falaq dan an-Nas lalu beliau tiupkan pada kedua telapak tangannya, kemudian beliau usapkan ke seluruh tubuh yang terjangkau oleh kedua tangannya.                                                                 (HR.al-Bukhari)

Jabir Bin Abdillah r.a berkata "Seseorang di antara kami disengat kalajengking, kemudian Jabir berkata, "Wahai Rasulullah apakah saya boleh meruqyahnya? Maka baginda bersabda, "Barangsiapa di antara kalian yang sanggup memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah."             
(HR.Muslim)

Aisyah r.a berkata, "Biasanya Rasulullah S.A.W. apabila ada seorang yang mengeluh rasa sakit, baginda usap orang tersebut dengan tangan kanannya kemudian berdoa, "Hilangkanlah penyakit wahai Rabb manusia, sembuhkanlah kerana Engkaulah pemberi penyenbuh, tiada kesembuhan selain kesembuhan dari-Mu, kesem,buhan yang tiada meninggalkan penyakit."                                     
(HR.Muslim

0 comments:

Post a Comment