Rawatan Ruqyah Syar'iyyah


Ruqyah secara bahasa adalah jampi-jampi atau mantera. Ruqyah secara syar'i ( ruqyah syar'iyyah) adalah jampi-jampi atau mantera yang dibacakan oleh seseorang untuk mengubati penyakit atau menghilangkan gangguan jin atau sihir atau untuk perlindungan dan lain sebagainya, dengan hanya menggunakan ayat-ayat al-Quran dan doa-doa yang bersumber dari hadits-hadits Rasulullah S.A.W yang dapat difahami maknanya selama tidak mengandungi unsur kesyirikan.

0 comments:

Post a Comment